logo

Produktivnost
i timski rad u bezbednom okruženju

23. marta, 14-15h

Na ovom webinar-u ćemo obraditi aktuelnu temu pristupa dokumentima organizacije sa udaljenih lokacija. Kako organizovati dokumenta, omogućiti pristup celom timu, deliti ih van organizacije, ali zadržati kontrolu i sigurnost su moderni izazovi. Zato, biće pokrivene sledeće teme:

  • Organizacija dokumentacije
  • Timski rad
  • Deljenje dokumenata i pristup osoba van organizacije
  • Sigurnost i bezbednost

Kroz ove teme ćete saznati kako da bolje organizujete dokumenta tako da omogućite jednostavan pristup svima kojima je potrebno, ali uz punu kontrolu pristupa.